Ναϊσκοι

Χαρακτηρίζονται οι μικροί Ναοί μας σε διάσταση που Κατασκευάζονται σε πολλά σχέδια όπως τετράγωνο με ένα ολόκληρο τρούλο . Επίσης σε σχήμα οβάλ αλλά και σε βασιλικού ρυθμού μικρής διάστασης και με πρόναο.