Οκτάγωνος

Το χαρακτηριστικό πλεονέκτημα του τύπου αυτού -που αποτελεί παραλλαγή του σταυροειδούς εγγεγραμμένου – είναι η ευρύτητα που προσδίδεται στο εσωτερικό του ναού και που δεν απαντά στους συνηθισμένους σταυροειδείς εγγεγραμμένους ναούς. Στους σταυροειδείς εγγεγραμμένους ναούς δηλαδή, τα εσωτερικά στηρίγματα του τρούλου καταλαμβάνουν ωφέλιμο χώρο του ναού, εμποδίζοντας με τον τρόπο αυτό την ακώλυτη θέα του Iερού από το εκκλησίασμα και επιπλέον έχουν το μειονέκτημα ότι για να δει κάποιος τον Παντοκράτορα που ζωγραφίζεται στον τρούλο πρέπει να προχωρήσει αρκετά μέσα στο ναό και να κλίνει πολύ το κεφάλι προς τα πάνω και πίσω. Αντίθετα, στους οκταγωνικούς ο διάκοσμος του τρούλου είναι ορατός ήδη από την είσοδο στο ναό. παρουσιάζουν εξωτερικά πολύ βαρύ τον τρούλο, λόγω της αναγκαίας κατασκευής μεγάλης διαμέτρου του.

Από τον τρόπο διάταξης των οκτώ στηριγμάτων, οι οκταγωνικοί ναοί διακρίνονται σε απλούς και σε σύνθετους.